Zarząd Fundacji:

 

Zuzanna Jastrzębska-Krajewska - Prezes Zarządu

Jan Amos Jelinek - Sekretarz Zarządu

 

 

 

Rada Fundacji:


Edyta Gruszczyk-Kolczyńska - Fundator

Stanisław Domoradzki

Piotr Jastrzębski

 

Fundacja Wspomagania Rozwoju Dzieci Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej

KRS: 0 0 0 0 6 5 9 2 9 2

NIP: 7393893492

+48 570 673 943

gruszczyk.kolczynska@gmail.com