Zespół

Prof. E. Gruszczyk-Kolczyńska 

Fundator, Członek Rady Fundacji

pedagog, profesor zwyczajny i kierownik Katedry Wspomagania Rozwoju i Edukacji Dzieci w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Autorka podręczników, książek, artykułów i skryptów akademickich. Autorka koncepcji uczenia matematyki dzieci w wieku przedszkolnym znanej powszechnie jako "Dziecięca Matematyka". W obszarze zainteresowań badawczych i naukowych prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej są również niepowodzenia w nauce matematyki, działania naprawcze, diagnoza możliwości matematycznych dzieci, intensywne wspomaganie ich rozwoju, działanie na rzecz dzieci wolniej rozwijających się. Od 2010 roku prof. E. Gruszczyk-Kolczyńska zajmuje się również diagnozą i rozwijaniem uzdolnień matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym. Ponadto od wielu lat podeujmuje działania na rzecz podniesienia rangi i większej skuteczności wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Więcej informacji dostępnych pod adresem:

dr hab., Prof. UR Stanisław Domoradzki

Członek Rady Fundacji

Matematyk, naukowo i zawodowo związany z Uniwersytetem Rzeszowskim. Swoje zainteresowania naukowe kieruje na proces formowania się katedr matematycznych w polskich (bądź, z polskim językiem wykładowym) uniwersytetach, tworzenia towarzystw naukowych zajmujących się matematyką w kraju i poza nim. Szczególną uwagę poświęca sprawom historii kształcenia matematycznego i rozwoju idei matematycznych w Polsce. 

W swojej działalności skupia się na rozwiązywaniu następujących problemów dydaktycznych: interakcje na lekcjach matematyki, podmiotowe traktowanie uczniów na lekcjach matematyki, nauczanie metodą konstruktywistyczną.

Autor wielu podręczników akademickich, skryptów i książek z zakresu matematyki ( w tym dydaktyki).

 

Zuzanna Jastrzębska-Krajewska

Prezes Zarządu Fundacji

Z wykształcenia terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz nauczyciel wychowania przedszkolnego. Skończyła I edycję studiów podyplomowych „Matematycznie uzdolnione dzieci: diagnoza, wspieranie rozwoju i edukacja” na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.   Obecnie pracuje jako asystent w Katedrze Pedagogiki Małego Dziecka na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Doktorantka prof. dr hab. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej. Badawczo zajmuje się rozpoznawaniem zadatków uzdolnień matematycznych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Drugim obszarem  jej zainteresowań jest edukacja muzyczna dzieci. Skończyła I i II st. PSM w Olsztynie. Prowadziła zajęcia umuzykalniające dla dzieci. Obecnie szkoli nauczycieli w tym zakresie.

 

 

Więcej na:

Piotr Jastrzębski

Członek Rady Fundacji

Magister finansów i rachunkowości, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, specjalizuje się w tematyce prawa oświatowego i kwestii dotyczących dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Od 2007 roku związany z edukacją niepubliczną.

Prowadzi działalność pod nazwą Centrum Wsparcia Przedszkoli Niepublicznych. 

Aleksandra Bojarska

Asystent

Ukończyła Wczesne Wspomaganie Rozwoju oraz wychowanie przedszkolne na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Od zawsze moją pasjonowała się muzyką,  marzenia o grze na instrumencie realiowała w Szkole Muzycznej I i II stopnia, gdzie zdobyła tytuł muzyka zawodowego o specjalności rytmika. Aktualnie prowadzi zajęcia rytmiczne i umuzykalniające oraz uczy dzieci w wieku przedszkolnym gry na fortepianie. 

Z Dziecięcą Matematyką związała się w czasie studiów i aktywnie korzysta z wiedzy podczas zajęć edukacyjnych w przedszkolu.

dr Jan Amos Jelinek
Sekretarz Zarządu Fundacji

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Pedagogiki Małego Dziecka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Zajmuje się procesem uczenia się dzieci w zakresie edukacji matematycznej, przyrodniczej i technicznej. Realizował szereg projektów badawczych dla ustalenia efektywności edukacyjnej programów komputerowych dla dzieci a także analizuje sposób rozumowania dzieci w różnych dziedzinach nauki (np. astronomii) celem projektowania skutecznych sytuacji edukacyjnych. Jest autorem koncepcji wspomagania rozwoju umysłowego dzieci poprzez organizowanie zajęć z zakresu techniki. Koncepcja została opisana w książce: Dziecko konstruktorem. Rozwijanie zadatków uzdolnień technicznych wśród dzieci przedszkolnych i klas I-III (Kraków, Wyd. CEBP).

Propaguje naukę organizując szkolenia i warsztaty w całej Polsce współpracując z Akademią Edukacji Bliżej przedszkola. Prowadzi internetowy portal dla rodziców i
nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej www.dzieciecafizyka.pl. Jest autorem gier edukacyjnych: Geokom, LABIrynt, Mistrz Getriko i Kubik. Jest autorem scenariuszy do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Śniadanie daje Moc” (edycja II-VI, realizowanych od 2012 do 2017 roku) w którym udział bierze ponad 8 tysięcy placówek edukacyjnych i 200 000 uczniów.

Partnerzy

 

Fundacja Wspomagania Rozwoju Dzieci Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej

KRS: 0 0 0 0 6 5 9 2 9 2

NIP: 7393893492

+48 570 673 943

gruszczyk.kolczynska@gmail.com