Komunikat dotyczący zastrzeżenia nazwy 

Dziecięca Matematyka

Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej

Informujemy, że nazwa DZIECIĘCA MATEMATYKA jest zastrzeżona w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, nr w bazie danych: 484980, klasa 41 Klasyfikacji nicejskiej.

Na mocy zgłoszenia dokonanego w Urzędzie Patentowym zastrzeżone zostało prawo do używania nazwy DZIECIĘCA MATEMATYKA EDYTY GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKIEJ

By móc legalnie korzystać z prawa do używania takiej nazwy kursu, należy wykupić stosowną licencję. Licencji takiej udziela Fundacja Wspomagania Rozwoju Dzieci Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej w tym m.in.  do prowadzenia szkoleń o takim tytule, w celach zarobkowych. Właścicielem tychże praw jest Edyta Gruszyczyk-Kolczyńska. 

W przypadku nadużywania wspomnianej powyżej nazwy, w sposób nieuprawniony, będziemy zmuszeni wystąpić na drogę prawną, w celu wyegzekwowania wynagrodzenia za nieuprawnione wykorzystywanie nazwy zastrzeżonej. 

Osobą posiadającą upoważnienie prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej w tym zakresie jest Prezes Zarządu Fundacji - Zuzanna Jastrzębska-Krajewska. 

Więcej informacji na temat udzielania licencji można uzyskać:

pod numerem telefonu +48 570 673 943

lub poprzez e-mail: gruszczyk.kolczynska@gmail.com

 

 

Fundacja Wspomagania Rozwoju Dzieci Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej

KRS: 0 0 0 0 6 5 9 2 9 2

NIP: 7393893492

+48 570 673 943

gruszczyk.kolczynska@gmail.com